LABORATORIUM POMIAROWE DŁUGOŚCI I KĄTA
Granitowa płyta pomiarowa

Jesteśmy małą firmą rodzinną zajmującą się obróbką granitu i jak nam wiadomo jedynym krajowym producentem granitowych płyt pomiarowych w klasach 00 wg DIN oraz 0, 1, 2, 3 wg PN o wymiarach od 250x400 do 2000x1000 mm, legitymującym się certyfikatem (świadectwo typu) Głównego Urzędu Miar.

Jako producent możemy zaoferować towar po bardzo przystępnych cenach jako, że nie ponosimy kosztów pośrednictwa oraz frachtu wraz z ubezpieczeniem.

Do płyt w komplecie oferujemy, także po bardzo przystępnych cenach, od 1000 do 2500 zł netto, w zależności od wielkości, specjalne stoły umożliwiające łatwe poziomowanie i minimalizujące strzałkę ugięcia.
Krótkie, nie przekraczające w zasadzie 30 dni, terminy wykonywania będą, jak sądzimy kolejnym argumentem, przemawiającym za skorzystaniem z naszych usług.
Pozwalamy sobie przesłać listę cen na płyty o standartowych wymiarach. Ceny płyt o innych wymiarach są ustalone w trakcie zamawiania odpowiednio do wielkości.

Wykonujemy także regenerację płyt używanych w cenie zależnej od stopnia ich zużycia, ale nie przekraczającej 60% ceny nowej płyty o danych wymiarach. Po dostarczeniu płyty do naszego zakładu, położonego przy ul. Wierzbowej 5, 20-353 LUBLIN oceniamy stopień jej uszkodzenia i na tej podstawie przesyłamy propozycję ceny regeneracji.

Zachęcając do korzystania z naszych usług

Łączymy wyrazy szacunku
Tomasz Sawalski